กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

- จัดพร้อมกัน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

- กิจกรรมออกกำลังกายเชิญชวนให้ผู้คนห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง มีผู้เข้าร่วมงานแล้วมากกว่า 200,000 คนทั่วประเทศไทย