ขอเชิญบุคลากรทางการเเพทย์เข้าร่วมฟังเสวนา เรื่อง "ปัญหาและการป้องกันความรุนแรงในสถานพยาบาล"

        สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับ องค์กรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญคณาจารย์ เเพทย์ เเละบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งภายในเเละภายนอกคณะ ฯ เข้าร่วมฟังเสวนาเรื่อง "ปัญหาและการป้องกันความรุนแรงในสถานพยาบาล" ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิตติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานองค์กรแพทย์ศิริราช โทร. 02 419 2832

>>คลิกลงทะเบียน<<