13 ตุลาคม “วันนวมินทรมหาราช” ขอเชิญร่วมงาน“ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ (ปีที่ 7) ในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจ”

         13 ตุลาคม “วันนวมินทรมหาราช” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญร่วมงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ (ปีที่ 7)  ในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจ” ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ โรงพยาบาลศิริราช

จากประตูท่าน้ำศิริราช (ประตู 8) – ตึกศรีสังวาลย์
06.45 - 07.40 น.       - ผู้บริหาร – บุคลากร – ประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 50 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล
                                   แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                                 - เมื่อบิณฑบาตเรียบร้อย พระภิกษุ 50 รูป พักคอย ณ ลานอเนกประสงค์
                                    คณะพยาบาลศาสตร์
                                 - ผู้บริหารคณะฯ ถวายไทยธรรมและภัตตาหาร

ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
08.00 น.                   - เคารพธงชาติ

08.05 -  08.20 น.      - พิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
                                  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                - ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 
                                  นำกล่าวสดุดี

ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี
08.30 – 09.30 น.       - สวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
                                   มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                                   และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                                   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
                                    และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  
                                   *ผู้บริหารถวายปิ่นโตพร้อมอาหารคาว-หวาน จำนวน 10 เถา
09.30 – 09.39 น.     - เจริญจิตภาวนา 9 นาที ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
                                  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

09.48 - 10.10 น.      - ผู้บริหาร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
10.30 – 11.30 น.     - ปาฐกถาเทิดพระเกียรติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
                                  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
                                  เรื่อง "น้อมนำคำสอนจากหนังสือพระราชนิพนธ์"
                                  โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี
                                - ท่านคณบดีกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2566