ขอเชิญร่วมทำบุญบำรุงพระพุทธศาสนา และถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญบำรุงพระพุทธศาสนา และถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สามารถร่วมทำบุญได้ตามช่องทางดังนี้ 
1. นำส่งได้ที่ฝ่ายการคลัง ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2. เข้าบัญชีประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี "กฐินพระราชทานคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลประจำปี 2566" ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-3-04670-9
3. เช็คสั่งจ่าย "วัดกัลยาณมิตร"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการเงิน ฝ่ายการคลัง โทร.02 419 1768, 02 419 1785