เข้าร่วมโครงการอบรมและให้ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ”

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอเชิญผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (carer)และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมและให้ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ”  ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา12.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช 

        คลิก>>ลงทะเบียน 
        สำรองที่นั่ง หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณนิภาพร  ศุภประเสริฐ โทร. 099 142 1909 หรือ Line ID : geriatricpsy.si