ประกาศ การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

          ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่  จัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566  เวลา 15.30 - 16.30 น. ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม, บริเวณประตู 5,  บริเวณประตู 7 รพ.ศิริราช