ขอเชิญร่วมกิจกรรมให้ความรู้ภาคประชาชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ระหว่างวันที่ 11-15 ก.ย. 66

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ภาคประชาชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในหัวข้อ "เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลทุกวัย ก้าวไปให้สุดปัง (Rehabilitation for
All…Live Life to the Fullest!)"  ระหว่างวันที่ 11 - 15 กันยายน 2566 ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ภายในงานพบกับ..
-กิจกรรมเวทีเสวนา เวลา 11.30 - 13.00 น.
-กิจกรรมให้ความรู้จากบูธต่าง ๆ เวลา 09.30 - 15.30 น.

   บูธเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลเด็ก
   บูธเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลวัยทำงาน
   บูธเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุ
   บูธนวัตกรรมเพื่อการฟื้นฟู