ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช ประจาปี 2566 (Si - ATM 2023) เปิดลงทะเบียนตั้งเเต่วันนี้ - 15 ก.ย.66

        ขอเชิญแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และบุคลากรทางการแพทย์ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช ประจาปี 2566 (Si - ATM 2023) “การพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ยั่งยืน : งานวิจัย และนวัตกรรมทันสมัย” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 - 22 กันยายน 2566 ทั้งรูปแบบ Onsite ณ โรงพยาบาลศิริราช และ Online ผ่านระบบ Zoom

        เปิดลงทะเบียน: ตั้งแต่วันนี้ -15 กันยายน 2566 (รับจานวนจากัด) ผ่านเว็บไซต์ Siriraj Conference
Link: https://www2.si.mahidol.ac.th/sirirajconference/event/sm/content/3178/TH/31729

        ทั้งนี้สามารถเข้าร่วมการประชุม/อบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังจากต้นสังกัด โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ที่
Link: https://www2.si.mahidol.ac.th/sirirajconference/event/sm/content/3178/TH/31740