ขอเชิญร่วมเเสดงความยินดีแก่อาจารย์ดีเด่น ในพิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราช ประจำปี 2565

        สภาอาจารย์ศิริราช ขอเชิญร่วมเเสดงความยินดีแก่อาจารย์ดีเด่น ในพิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราช ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่21 กันยายน 2566 เวลา 08.30-10.00 น. ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 รพ.ศิริราช