ขอเชิญร่วมกิจกรรมในโครงการนิทรรศการ “วันคุมกำเนิดโลก”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล โดยภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หน่วยวางแผนครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนิทรรศการ “วันคุมกำเนิดโลก”  ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00– 15.30 น. ณ โถงศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

***กิจกรรมภายในงาน
- หัวข้องเสวนา
- บูธนิทรรศการให้ความรู้
- บูธถ่ายภาพที่ระลึก
- เข้าร่วมกิจกรรมรับของที่ระลึก
- ลุ้นรับรางวัลในงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวางแผนครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์ โทร. 02 419 4736-7