พิธีทำบุญตักบาตร
และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4 ธันวาคม 2550 เวลา 07.00 น.
ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมพิธีเปิดมหกรรมกีฬา ประจำปี 2550 ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2550 เวลา 07.00 น. ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1

07.00  น.                -   ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

                                      ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก

                                -   ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ แสดงความสามัคคีและเป็นพลังของแผ่นดิน

                                    ถวายเป็นราชสักการะอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1

06.45  น.                -   เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ งานกีฬาแห่งชาติ

07.00 น.                 -   พิธีทำบุญตักบาตร  ณ ลานทางเดินบริเวณพระราชานุสาวรีย์   

                                -   สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

-   คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของภาควิชา หน่วยงานต่าง ๆ

    ร่วมกันตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 

-   คณบดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

-   พระสงฆ์อนุโมทนา  

07.30 น.                 -   พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล

                                       โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

                                -   รองคณบดี กล่าวรายงาน (เชิญเปิดงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติ)

                                -   คณบดี เปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะ

                                -   คณบดี กล่าวราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล

                                -   ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง “พ่อแห่งแผ่นดิน”(อัครศิลปิน มีแจกเนื้อ)

                                -   พิธีเปิดสัปดาห์มหกรรมกีฬาแห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ ศาลาศิริราช 100 ปี

                                -   รับประทานอาหารร่วมกัน

-   ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และร่วมกิจกรรมมหกรรมกีฬาแห่งชาติ