เชิญชมนิทรรศการ "สิรินครา บรมราชินีนาถ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 10 - 21 ส.ค. 66

       คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช ขอเชิญชมนิทรรศการ "สิรินครา บรมราชินีนาถ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 10 - 21 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-17.00 น. ยกเว้นวันอังคาร ณ โถงต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

        ภายในนิทรรศการ การจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น  พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพ และพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ ฯลฯ เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย นิทรรศการ "สิรินัคราบรมราชินีนาถ" เปิดให้เข้าชมฟรี วันจันทร์,พุธ-อาทิตย์ (ยกเว้นวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา10.00-17.00น.  ณ  โถงต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
        กิจกรรมสุดพิเศษ 
        ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 
        กิจกรรม WorkShop ประดิษฐ์พวงมาลัยริบบิ้นเพื่อแม่ เวลา 13.00-15.00น. ( รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่านเท่านั้น)  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
        ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน (ฟรี)
        ผู้สนใจสามารถ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-419-2618-9