การประชุมวิชาการ  "Pediatric outpatient care 2023 : Pediatric Outpatient Care" ระหว่างวันที่ 7 – 10 พ.ย. 66

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ขอเชิญกุมารเเพทย์ แพทย์ทั่วไป เเละบุคลากรทางการเเพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ  "Pediatric outpatient care 2023 : Pediatric Outpatient Care" ระหว่างวันที่ 7
– 10 พฤศจิกายน 2566
ณ ห้องประชุมประสงค์ ตู้จินดา ตึกอานันทมหิดล ชั้น 10 และ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

        **>>คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ<< 
        ** >>คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม<<
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวันดี ทองใบศรี โทร. 02 419 5692 หรือ E-mail: bywandee@yahoo.com