ขอเชิญร่วมชม นิทรรศการภาพวาด “สรรค์ศิลป์ศิริราชเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ระหว่างวันที่ 6-20 ส.ค. 66

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดย ชมรมสรรค์ศิลป์ศิริราช งานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ งานคุณธรรมและ
จริยธรรม ขอเชิญร่วมชม นิทรรศการภาพวาด “สรรค์ศิลป์ศิริราชเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดยจัดแสดงภาพวาด จากกลุ่มศิลปินที่มีชื่อเสียง สมาชิกชมรมสรรค์ศิลป์ศิริราช และศิลปินจิตอาสา ระหว่างวันที่ 6 - 20 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณโถงประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เเละการเเสดงดนตรีในสวน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงน ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2566

        โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการจำหน่ายภาพวาด กระเป๋าผ้า และเสื้อยืด สมทบทุนศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช เพื่อดำเนินการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไป

        หมายเหตุ : สามารถนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าภายในงานไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า