ขอเชิญฟังการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “กว่าจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน”

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดย หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “กว่าจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน” เนื่องในโอกาสครบ 10 ปี พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30-15.30 น. ณ ห้องคมนาคมบรรหาร พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

- เวลา 10.00-11.45 น.
** หัวข้อ “กว่าจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน”
โดย ผศ. นพ.สมุทร จงวิศาล หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช

- เวลา 13.00-14.30 น.
** หัวข้อ “งานปรับปรุงอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน”
โดย นายชัยยศ เจริญสันติพงศ์ นักวิชาการศึกษาหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช

สามารถรับชม Live ผ่านทาง Facebook พิพิธภัณฑ์ศิริราช

ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พิพิธภัณฑ์ศิริราช หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 419 2601 , 02 419 6363