เชิญชวนร่วมงาน "ร้อยรักษ์ดวงใจ ห่างไกลหัวใจล้มเหลว"

        กลุ่มงานภาวะหัวใจล้มเหลว สาขาวิชาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร่วมกับ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล และฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงาน  "ร้อยรักษ์ดวงใจ ห่างไกลหัวใจล้มเหลว" (AHA-GWTG Award Ceremony and Living with Heart Failure 2023) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น. ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   คุณภาวิไล  ชัยศรี  โทร. 96104-5