ขอเชิญบุคลากรศิริราช เข้าร่วมโครงการ “การเยียวยาผู้ดูแล (Healing the healer)”

งานคุณธรรมและจริยธรรม ขอเชิญบุคลากรศิริราช เข้าร่วมโครงการ “การเยียวยาผู้ดูแล (Healing the healer)” กับกิจกรรม “จัดระบบความคิดและชีวิตด้วย Mind Map” โดย อ. ริว อชิระวิชญ์ภักดิ์โชติพงศ์ ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้นที่ 11 อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ รพ.ศิริราช

กิจกรรม “จัดระบบความคิดและชีวิตด้วย Mind Map”  Mind Map  คือ หนึ่งในเครื่องมือสำคัญระดับโลกที่จะช่วยพัฒนาระบบการคิดให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างสมองทั้งสองซีกให้คิดอย่างเป็นระบบมองเห็นภาพรวม มีจินตนาการ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างความจำสามารถช่วยคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการงานและชีวิตได้ดียิ่งขึ้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนาน ได้พัฒนาศักยภาพด้วยความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังได้สื่อสารเพื่อเชื่อมโยงแบบแผนความคิด สะท้อนการเรียนรู้ทำให้เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นไปพร้อมๆกัน

ลงทะเบียนสมัคร คลิก>> https://forms.gle/eWfP7aSpn1smWRoA9 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอาทิตยา แซ่จัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  โทร. 082 784 0522 ,02 419 9435