การบรรยายเรื่อง “AI กับการเปลี่ยนโลก”

        งานบริหารเเละธุรการ ขอเชิญบุคลากรร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “AI กับการเปลี่ยนโลก” วิทยากรโดย ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G  ณ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

       **รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง SiBN คลิก>>https://www.si.mahidol.ac.th/metc/webstan/iptv/index.html