ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 1st SiERASConference 2023 ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิ.ย.66

        สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 1st SiERASConference 2023  ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการฟื้นตัวเร็วหลังการผ่าตัดแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการฟื้นตัวเร็วหลังการผ่าตัดทบทวนแนวทางการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ 

        ผู้สนใจสมัครลงทะเบียน คลิก>> https://www2.si.mahidol.ac.th/sirirajconference/event/sm/content/3161/TH/31618

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 414 1228, 02 419 9554 เเละ  E-mail : siriraj.bdteam@gmail.com