เปิดรับสมัครบุคลากรศิริราชเข้าอบรม เรื่อง“ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี 

        งานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลศิริราช เปิดรับสมัครบุคลากรศิริราชเข้าอบรม เรื่อง“ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 12.30 - 16.30 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting 

        บุคลากรที่สนใจสามารถลงทะเบียน คลิก>> https://www.si.mahidol.ac.th/training/  (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม)