การประชุม "Spatial metabolomics and imaging mass spectrometry"

        ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านชีวโมเลกุลและฟีโนมศิริราช คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม "Spatial metabolomics and imaging mass spectrometry" ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 15.00 น. รูปแบบ Online เเละ เวลา 13.30 น. ณ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 9  คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
        คลิก>>ลงทะเบียน ได้ตั้งเเต่วันที่ - 18 พ.ค. 66  ติดต่อสอบถาม ได้ที่ E-mail : sakda.kho@mahidol.ac.th