การประชุมวิชาการประจำปี 2566 Theme : Access to the best in OB/GYN ระหว่างวันที่ 10 - 12 พ.ค. 66

คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2566 Theme : Access to the best  in OB/GYN ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ชั้น G, ห้องประชุม 201 - 204 ชั้น 2 อาคารศรีสวรินทิรา คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
กิจกรรมภาคประชาชน จัดขึ้น ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์
คลิก>>ดูรายละเอียดเเละลงทะเบียน 


ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : SIOG Annual Conference 
คลิก>> https://www.facebook.com/SIOGannualconference