การอบรมหลักสูตรการบริบาลผู้สูงอายุที่มีสภาวะสมองเสื่อม (สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยในสถานพักฟื้น ระยะสั้น) รับสมัครตั้งเเต่วันนี้ - 21 เม.ย. 66

ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้ดูเเลผู้ป่วย เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริบาลผู้สูงอายุที่มีสภาวะสมองเสื่อม (สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยในสถานพักฟื้น ระยะสั้น) ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า
บรรยายโดย  แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุที่มีสภาวะสมองเสื่อม จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้สนใจลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 เมษายน 2566
>>คลิกลงทะเบียน 
สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรท่านจะได้รับ
1.กระเป๋า Dementia
2.ประกาศนียบัตรจบหลักสูตร
3.คู่มือดูแลผู้สูงอายุที่มีสภาวะสมองเสื่อม
4.ปรึกษาแพทย์และพยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ภายในหลักสูตร
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (จำนวนจำกัด 100 ท่าน)
สอบถามรายละเอียด โทร. 02 419 4594 คุณณัฏฐณิชา (ผู้ประสานงาน)