โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การกู้ชีพแก่ผู้สัมผัสวัตถุอันตรายและสารพิษ" Toxicological and Hazmat Life Support - Asia Pacific Edition 2023 (THLS-AP 2023) ระหว่างวันที่ วันที่ 27 - 28 เม.ย. 66

        ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมแพทย์ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญพยาบาล และ บุคลากรทางการแพทย์ผู้เกี่ยวข้องกับด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินและการกู้ชีพ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การกู้ชีพแก่ผู้สัมผัสวัตถุอันตรายและสารพิษ" Toxicological and Hazmat Life Support - Asia Pacific Edition 2023 (THLS-AP 2023) ระหว่างวันที่ วันที่ 27 - 28 เมษายน 2566 ณ โถงจัดแสดง ชั้น 12 และห้องประชุม 301- 305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) 
        ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมเเละลงทะเบียนสมัคร คลิก>>https://www2.si.mahidol.ac.th/sirirajconference/event/sm/content/3118/TH/
        สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมแพทย์ คุณกชภัสสรณ์  โทร. 02 414 0773, คุณตวงพร โทร.02 414 0779 หรือ E-mail : THLS.AP2015@gmail.com