ขั้นตอนการเสนอรับรางวัลโครงการติดดาวประจำปี 2566

        งานพัฒนาคุณภาพ ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเสนอรับรางวัลโครงการติดดาวประจำปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd/thestar/index.aspx