โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "ห้องฉุกเฉินทุกนาทีคือชีวิต" รูปแบบ Streaming Online

        ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ เเละผู้สนใจ เข้าร่วมฟังอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน รูปแบบ newnormal เรื่อง "ห้องฉุกเฉินทุกนาทีคือชีวิต" โดย นายสุรศักดิ์ มุลศรีสุข พยาบาลวิชาชีพ หน่วยตรวจโรคแพทย์เวร-ฉุกเฉิน งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก เป็นวิทยากรบรรยาย รูปแบบ Streaming Online พร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 
ดูย้อนหลังผ่าน Youtube คลิก>>www.youtube.com/@user-hs6ck6nz4y 
Facebook : www.facebook.com/healthpromotionsiriraj