การถ่ายทอดสด การประชุมวิชาการคุณภาพครั้งที่ 1/2566 เรื่อง “Practical Data Management: การบริหารจัดการข้อมูลให้ได้ประโยชน์ ตอบโจทย์คนหน้างาน”

        งานพัฒนาคุณภาพ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ารับชมการถ่ายทอดสด การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 1/2566 เรื่อง “Practical Data Management: การบริหารจัดการข้อมูลให้ได้ประโยชน์ ตอบโจทย์คนหน้างาน” วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มถ่ายทอดเวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสดด้วยสัญญาณภาพ/เสียงผ่านระบบเน็ตเวิร์ค (SiBN) และ Zoom Webinar 
       ** ลงทะเบียนเข้าชมได้ที่ https://forms.gle/q36ZgVFukomjvFhVA หรือ Scan QR Code ในกำหนดการหรือโปสเตอร์ที่แนบมาด้วยนี้ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ (หมายเหตุ: Meeting ID จะส่งให้ทาง E-mail ที่ลงทะเบียน) 
       ** และสามารถเข้าชมการถ่ายทอดสดได้ทางเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th/metc/webstan/iptv/index.html  หรือคลิก Banner/Poster การประชุมจากหน้าเว็บไซต์งานพัฒนาคุณภาพ จะทำการ Link ไปยังหน้าการถ่ายทอดทันทีค่ะ
      ** กรณีที่ไม่สามารถเข้าชมตามข้อแนะนำข้างต้นได้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาคุณภาพ คณะฯ โทร. 98776, 98764