งานสัปดาห์วันมะเร็งโลก ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 - 4 ก.พ.66

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถานวิทยามะเร็งศิริราช ขอเชิญประชาชนเเละผู้สนใจเข้าร่วมงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี  รพ.ศิริราช คลิกดูกำหนดการ

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด