ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาเกียรติยศ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565  

        ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาเกียรติยศ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565  
 โดย “ผู้ได้รับรางวัลจาก สาขาการแพทย์ และสาขาการสาธารณสุข ประจำปี 2565” 
ในวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล