การบรรยายพิเศษ เรื่อง The special session on teaching sciences to medical and health science students : A Homeostatic Journey with my Students

        ภาควิชาสรีรวิทยา ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง The special session on teaching sciences to medical and health science students : A Homeostatic Journey with my Students โดย Prof.Cheng Hwee Ming จาก University of Malaya ประเทศมาเลเซีย ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมดิถี จึงเจริญ อาคารศรีสวรินทิรา  ชั้น 13 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และทางออนไลน์ผ่าน Zoom meeting เเละ Facebook Live
        ผู้สนใจลงทะเบียนด้วยการสเเกน QRcode หรือ คลิก>>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei55vdROUehjVvxss36lkHlf4lTKzWs2bqWSf9HHKP8_lgjQ/viewform