โครงการปลดล็อคพลังบวกภายในตนเอง เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันนี้ - 18 ม.ค. 66

        ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอเชิญชวนบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าร่วม “โครงการปลดล็อคพลังบวกภายในตนเอง” (Unleash Inner Positivity) เพื่อเข้าใจหลักการพื้นฐานการสร้างหัวใจความเป็นมนุษย์ เรียนรู้ การสร้างความตระหนักรู้ภายในตนเอง (Self Awareness) เพื่อให้เข้าใจตนเอง ผู้อื่น สามารถใช้ชีวิตร่วมกับความหลากหลายของมนุษย์ได้อย่างสันติสุขตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา  โดย อาจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช ในวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
        รับสมัครจำนวน 30 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
        ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 18 มกราคม 2566 ที่ https://forms.gle/t8bj1y5E3yJAszdX6 หรือสอบถามได้ที่ คุณฐิตา ทองสหธรรม โทร. 0-2414-1834