การฟังบรรยาย งาน SiCOE Talks หัวข้อ “Empowering Brand Value in Healthcare”

เสริมสร้างศักยภาพ การสร้างแบรนด์บนความเชื่อมั่น ด้วยทฤษฎี และกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อนำไปต่อยอดในวงการ Healthcare SiCOE-SET 
ขอเรียนเชิญทุกท่าน ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ เข้าร่วมการฟังบรรยาย งาน SiCOE Talks ครั้งที่ 1 กับหัวข้อ “Empowering Brand Value in Healthcare” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด และประธานหลักสูตรปริญญาโท ด้านแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือเจ้าของเพจ อัจฉริยะการตลาด  
แล้วพบกัน  วันพุธที่ 18 มกราคม 2566  เวลา 13:00 – 15:00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช 

ชมสดพร้อมกันผ่านทาง SiBN คลิก>>https://www.si.mahidol.ac.th/metc/webstan/iptv/index.html

**คลิก>>ลงทะเบียนเข้างาน หรือ สแกน QR Code บนโปสเตอร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 0 2414 1869, 0 2414 1870  
หากไม่อยากพลาดการจัดบรรยายในครั้งต่อไป ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: SICOE: Siriraj Integrated Center of Excellence