การประชุมวิชาการ Siriraj Medicine Conference 2023 ระหว่างวันที่ 15-17 ก.พ.66

        ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการ Siriraj Medicine Conference 2023 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
        พบกับการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ Guides to the Best Practice in Internal Medicine ในรูปแบบ onsite
        **ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันนี้ - 8 กุมภาพันธ์ 2566  ที่ Website : https://www2.si.mahidol.ac.th/sirirajconference/event/sm/content/3041/TH/31045?fbclid=IwAR1oUPC2IBPSj9MRU72SNYHPW9Z8UPjD4s0giu2ezUBs0cWxmrenNsJC2-I
        ติดต่อสอบถาม: คุณวีรนุช ยึนประโคน โทร. 02-419-8801, 02-419-7769 ต่อ 108 , E-mail :  vee_cheeze2530@hotmail.co.th