ขอเชิญร่วมบริจาคเช่าบูชา พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุระดับชาติ จังหวัดสมุทรสาคร

ขอเชิญร่วมบริจาคเช่าบูชา พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร 
สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จังหวัดสมุทรสาคร
ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ใบเสร็จการบริจาคหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

วัตถุประสงค์ 
          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสร้างพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร เพื่อระดมทุนหารายได้ สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติและ  จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยยังขาดงบประมาณ  จำนวน 2,000 ล้านบาท

          ซึ่งหากแล้วเสร็จจะเป็นสถาบันที่เอื้อต่อการพัฒนา ต่อยอดในด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และเป็นองค์กรต้นแบบของประเทศในการดูแลผู้สูงอายุและในภูมิภาคอาเซียน  โดยเป็นศูนย์ให้บริการดูแลรักษาผู้สูงอายุแบบองค์รวม และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ  รวมทั้งเป็นศูนย์ศึกษาและผลิตงานวิจัยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในผู้สูงอายุ

พิธีเททองหล่อฯ


          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” ทรงพระกรุณาพระราชทานนามว่า “พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร” อันมีความหมายว่าโรงพยาบาลศิริราชมีความเมตตาต่อคนไข้และประชาชนทั่วไปรวมถึงการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม อีกทั้งทรงประกอบพิธีเททองหล่อฯ เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2565  ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร
          เป็นพระพุทธรูปนาคปรก ปางประทานพร ท่านั่งขัดสมาธิ พระพักตร์เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย  พระหัตถ์ขวาหงายขึ้น พระหัตถ์ซ้ายถือหม้อน้ำมนต์ วางบนหน้าตัก มีพญานาคเจ็ดเศียรแผ่เป็นพังพาน ขึ้นจากไหล่ไปปรกพระเศียรของพระพุทธรูป ด้านหน้า เบื้องล่างตรงกลาง มีตราสัญลักษณ์ งูพันคบเพลิง  พร้อมตัวอักษร “ศ” ด้านหลัง เป็นฐานลายเกล็ดพญานาค พันรอบฐาน 3 ชั้น พร้อมเบื้องล่างตรงกลาง ข้อความ “ศิริราช ๒๕๖๕”  เบื้องล่างขวาลำดับหมายเลขการผลิตและโค้ดสัญลักษณ์ คลิกดูรายละเอียด>>>

พระพุทธรูปบูชา

                                เนื่้อบรอนซ์
                                          ขนาด 8.5 นิ้ว  จำนวน 229 องค์    บูชาองค์ละ 249,999 บาท
                                          ขนาด 4.9 นิ้ว  จำนวน 3,000 องค์  บูชาองค์ละ 89,999 บาท
                                          ขนาด 2.9นิ้ว  จำนวน 3,000 องค์  บูชาองค์ละ 19,999 บาท

ประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 

ขอเชิญร่วมบริจาคเช่าบูชา “พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร” สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัว 
บริจาคจองบูชาได้ที่  ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช   กองทุน “ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย”

ขั้นตอนการเช่าบูชา 
          1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ ขอรับใบจองพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร ในวันทำการ เวลา 08.30 - 17.00 น.
          2. เขียนใบจองตามจำนวนที่ต้องการ 
          3. ยื่นใบจองพร้อมบริจาคเงิน
          4. นำหลักฐานการจองพร้อมใบเสร็จ ติดต่อที่โต๊ะรับจอง
          5. รับสำเนาใบจอง 
          6. ติดตามรายละเอียดการรับพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร ได้ที่ www.si.mahidol.ac.th/th  
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  งานกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์   โทร. 02-414-1555, 02-414-1888   ในวันเวลาราชการ

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด