ขอเชิญชวนบุคลากรศิริราชร่วมกิจกรรม “ศิริราชคณะแพทย์คุณธรรม รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565”

        งานคุณธรรมเเละจริยธรรม ขอเชิญชวนบุคลากรศิริราชร่วมกิจกรรม “ศิริราชคณะแพทย์คุณธรรม รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12:00 - 16:00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธรและโถงอาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

        กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาจากบุคคลต้นแบบของประเทศ เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน บูธกิจกรรมให้ความรู้การต่อต้านคอร์รัปชันจากศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และบูธกิจกรรมการสื่อสารอัตลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

        >>คลิกกำหนดการ

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด