ขอเชิญฟังการปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี 2565 เเละ ร่วมฟังออนไลน์ผ่าน Facebook : SirirajConference

        งานวิชาการ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญ บุคลากรศิริราช เเละผู้สนใจ ร่วมพิธีมอบรางวัลปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี 2565 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช เเละร่วมฟังออนไลน์ผ่าน Facebook : SirirajConference

        กำหนดการ 

        - 13.30 น. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและเชิญชมวิดีทัศน์ประวัติ ศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร

        - 13.40 น. ประธานคณะกรรมการจัดงานปาฐกถาเกียรติยศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                        ประกาศชื่อและเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัล

        - 13.50 น. ประธานในพิธี มอบเหรียญทองเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลแก่ผู้รับรางวัลปาฐกถาสุด แสงวิเชียร

        - 13.55 น. ประธาน กล่าวเปิดการบรรยาย

        - 14.00 น. การบรรยายปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี 2565 เรื่อง มนุษยพันธุศาสตร์ : จากงานวิจัยสู่การประยุกต์ Human Genetics: From Research to Applications

                        โดย ศาสตราจารย์ ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส

        - 15.00 น. ประธาน กล่าวปิดการบรรยาย

หมายเหตุ รูปแบบการจัดงานและสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์