ขอเชิญชมถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องใน “วันมหิดล”ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายนนี้ เวลา 16.00 น. ทาง ททบ 5, Thai TV Global Network (TGN),ไทยรัฐทีวี (ช่อง 32),ช่อง TNN 2 เเละFacebook: TV5HD, sirirajpr, mahidolday

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชมรายการพิเศษเนื่องใน “วันมหิดล” ภายใต้แนวคิด "วิถีชีวิตใหม่ของคนไทย หลังพ้นภัยโควิด 19"  ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 16.00 – 18.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ 5) และรับชมได้พร้อมกันทาง  Thai TV Global Network (TGN) 170 ประเทศทั่วโลก สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี (ช่อง 32) และทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 (ช่อง 784 True Visions) ตลอดจนถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก TV5HD, sirirajpr, mahidolday
 
        การนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า  จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานสัมภาษณ์ประเด็นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนให้ห่างไกลโควิด 19 ตลอดจนคำแนะนำในการช่วยกันฟื้นฟูประเทศชาติหลังโควิด 19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน  ภายใต้แนวคิด "วิถีชีวิตใหม่ของคนไทย หลังพ้นภัยโควิด 19"  พร้อมทั้งทรงเชิญชวนให้คนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่ง  ในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราช  เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ไปในทางที่ดีขึ้นแบบ New Normal หลังจากการระบาดของโรคโควิดลดน้อยลง รูปแบบรายการพร้อมด้วยสาระบันเทิงหลากหลาย เช่น รายการเจาะใจ ตอนพิเศษ “ศิริราชในสงครามโควิด 19” สัมภาษณ์เจาะใจ ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  และ รศ. นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เล่าถึงกลยุทธ์การทำงานทั้งในระดับคณะฯ และระดับประเทศ เพื่อต่อสู้กับ COVID-19 รวมทั้งการบริหารจัดการโรงพยาบาล ว่าจะทำอย่างไรให้ผู้ป่วยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดตามที่เราได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ นั่นคือ สถาบันการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ นอกจากนั้น ยังมีรายการสุขภาพ ตอนพิเศษ ให้ความรู้และไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่อง “ลองโควิด” โดย รศ. นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ “โรค MIS-C ภาวะที่พบในเด็กหลังหายป่วย COVID-19” โดย รศ. พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  พร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาร่วมตอบคำถามสุขภาพทางโทรศัพท์ในรายการที่หมายเลข 0 2418 2222 (20 คู่สาย)  โดยมีคุณสัญญา คุณากร (ดู๋) คุณสุวิกรม อัมระนันทน์ (เปอร์) พ.ท.หญิง ชลรัศมี งาทวีสุข (ทิพย์) คุณเขมสรณ์ หนูขาว (มิลล์) และ นศพ.ณลภัส เจริญชลวานิช (มูส) ให้เกียรติเป็นพิธีกรรายการ ทุกท่านสามารถรับชมและยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมเป็นผู้ให้แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสได้ โดยโทรศัพท์บริจาคผ่านรายการที่หมายเลข 0 2411 2222 (40 คู่สาย)
 
        ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธายังสามารถร่วมบริจาค เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช ได้หลังจบรายการพิเศษ ฯ ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
        - บริจาคด้วยตนเองได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ 
            1) ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ                                                                          2) รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B ทุกวัน เวลา 09.00 - 15.30 น. 
            3) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น. 
        สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 7658 – 60, 0 2414 1414  และ  0 2419 7688 โทรสาร 0 2419 7687 e-mail: donate_siriraj@hotmail.com  line: @sirirajfoundation 
        - บริจาคผ่าน Application ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก หรือที่ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ” (ธงวันมหิดล) ประเภทออมทรัพย์                   
        - บริจาคออนไลน์ คลิกที่ >>https://si-eservice.mahidol.ac.th/donation/index.aspx
        - แจ้งความจำนงผ่าน www.si.mahidol.ac.th/siriraj_found/gift.asp หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.si.mahidol.ac.th/th/ mahidolday   
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ โทร. 0 2419 7646-8