พิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราช ประจำปี2564

        สภาอาจารย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมเเสดงความยินดีแก่อาจารย์ดีเด่น ในพิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราช ประจำปี2564 ในวันพุธที่28 กันยายน 2565 เวลา 08.30-10.30 น. ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช