งานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนางานวิจัยผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ATMPs)

        ฝ่ายวิจัย คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากรทางการเเพทย์เเละผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนางานวิจัยผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ATMPs) ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 8.30 -13.00 น. ในรูปแบบ Onsite meeting ณ ห้องประชุม 304-305 อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR) ชั้น 3 คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล หรือเข้าร่วมผ่านทาง Online Zoom Meeting : Meeting ID และ Passcode จะส่งให้ท่านในวันที่ 16 กันยายน 2565 ทาง Email ที่ท่านลงทะเบียน

 

        ลงทะเบียนด้วยการสเเกน QRcode หรือ >>คลิกลงทะเบียน<<