การประชุมวิชาการรังสีวิทยา ประจำปี 2565 (SIRAD 2022) วันที่ 1-2 ก.ย.65

        ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญรังสีแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาภาครังสีวิทยา แพทย์เวชปฏิบัติที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการรังสีวิทยา ประจำปี 2565 (SIRAD 2022) ในหัวข้อเรื่อง Radiology Influencer ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ถึง วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ในรูปแบบ Hybrid (OnlineและOnsite) ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2419 7074 ต่อ 106 ,E-mail : siradconference@gmail.com

สมัครลงทะเบียน คลิก>>https://sirad.onvirtual-meeting.com/home.php