การฝึกทักษะความจำ (Memory Training Program) ประจำปี 2565 ประจำเดือนตุลาคม

        ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกทักษะความจำ (Memory Training Program) ประจำปี 2565 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ หอผู้ป่วยสมพร บุษราทิจ อาคารนวมินทรบพิตร๘๔พรรษา ชั้น 15 รพ.ศิริราช 

        - ประจำเดือนตุลาคม 2565 วันที่ 7,12, 21 และ 28 ตุลาคม 2565

        - ประจำเดือนธันวาคม 2565 วันที่ 2, 9, 16 เเละ 23 ธันวาคม 2565

        ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวนิภาพร  ศุภประเสริฐ โทร. 095-738-7382 หรือ Email : nsupaprasert@gmail.com 

        ลงทะเบียนได้ที่ >> https://docs.google.com/forms/d/13hlqoL5sVam7zrhileWDRda_UyzdpruXBeqfd2-fZmw/edit