ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ตั้งเเต่วันนี้ - 24 มิ.ย.65

        งานบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ ขอเชิญผู้มารับบริการ รพ.ศิริราช ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ที่อยู่ในความดูเเลของคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพและการให้บริการ ร่วมตอบเเบบสอบถามได้ระหว่างวันที่ 13 - 24 มิถุนายน 2565 โดย สเเกน QR Code หรือ คลิก>>https://forms.office.com/r/FbiWaXu8wR

        พิเศษ>>สำหรับผู้ที่ตอบแบบสอบถามร่วมลุ้นรับแก้วน้ำเก็บความเย็นรุ่นพิเศษจำนวน 10 รางวัล