การประชุมวิชาการคุณภาพ ครั้งที่ 3/2565 "เรียนรู้ ต่อยอด ยกระดับด้วย Benchmark & Best Practice"

        งานพัฒนาคุณภาพ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ารับชมการถ่ายทอดสด การประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 3/2565 "เรียนรู้ ต่อยอด ยกระดับด้วย Benchmark & Best Practice" วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เริ่มถ่ายทอดเวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสดด้วยสัญญาณภาพ/เสียงผ่านระบบเน็ตเวิร์ค (SiBN) และ Zoom Webinar 
 
        ลงทะเบียนเข้าชมได้ที่ https://forms.gle/kqRi76DmDtMvxgAa9  หรือ Scan QR Code ในกำหนดการและโปสเตอร์ที่แนบไปด้วย ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 (หมายเหตุ: Meeting ID จะส่งให้ทาง E-mail ที่ลงทะเบียน) 
 
        และสามารถเข้าชมการถ่ายทอดสดได้ทางเว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th/metc/webstan/iptv/index.html  หรือคลิก Banner/Poster การประชุมจากหน้าเว็บไซต์งานพัฒนาคุณภาพ จะทำการ Link ไปยังหน้าการถ่ายทอดทันทีค่ะ
 
        กรณีที่ไม่สามารถเข้าชมตามข้อแนะนำข้างต้นได้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาคุณภาพ  โทร. 98776, 98764
 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด