แจ้งขยายระยะเวลาการเปิดรับบทคัดย่อ (abstract) ฉบับภาษาอังกฤษ นำเสนอผลงานในการประชุม SICMPH2022 ขยายถึง 25 มิ.ย. 65

        ฝ่ายวิจัย ขอแจ้งขยายระยะเวลาการเปิดรับบทคัดย่อ (abstract) ฉบับภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิต นักศึกษา แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สนใจ ร่วมส่งบทคัดย่อ (abstract) ฉบับภาษาอังกฤษ ของผลงานวิจัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อเข้านำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral presentation และ E-Poster ในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2565 หรือ SICMPH2022 โดยสามารถส่งบทคัดย่อ ได้ตั้งเเต่วันนี้ถึงวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565
 
        ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด หรือลงทะเบียนเพื่อส่งบทคัดย่อได้ที่  >> http://siriraj.threestechplus.com/event/sm/content/2006/EN/ หรือสแกน QR Code จาก Poster