การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย - ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2567

        ฝ่ายวิจัย คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคลากรเเละผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย - ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2567 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

        ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://bit.ly/3N5z3qz สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2610- 5423 หรือ E-mail wannee.k@mhesi.go.th