ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ 134 ปี

          เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ 134 ปี ในวันที่ 26 เมษายน 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้เจริญวัฒนาถาวรเป็นหลักแห่งการแพทย์ การสาธารณสุข และโรงเรียนแพทย์ต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน 

          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ 134 ปี ในวันอังคารที่ 26 เมษายน  2565  เวลา 13.30  น.  ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2