พิพิธภัณฑ์ศิริราช เชิญชม Live งานเปิดตัวโครงการวิจัย Revitalizing Bangkok ฟื้นชีวิตกรุงเทพฯ

        หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญทุกท่านรับชม Live งานเปิดตัวโครงการวิจัย Revitalizing Bangkok ฟื้นชีวิตกรุงเทพฯ วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30-17.00 น. ผ่าน Facebook พิพิธภัณฑ์ศิริราช
 
        ร่วมย้อนเวลากับวังหลัง 4 ห้วงเวลา กับ Revitalizing Bangkok ฟื้นชีวิตกรุงเทพฯ  งานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของ สกสว. และมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยความร่วมมือกับหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช  พร้อมรับชมการเสวนาเปิดตัวหนังสือ Revitalizing Bangkok ฟื้นชีวิตกรุงเทพฯ ซึ่งบอกเล่าเรื่องราววังหลัง ผ่านการจำลองปรากฏการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ภายใต้การบูรณาการศาสตร์ระหว่างประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถาปัตยกรรม และการผังเมือง ร่วมกับศิลปิน 
 
        พบกับเรื่องราวของการสร้างภาพตัวแทน ที่ได้จำลองเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์และบ้านเมืองเอาไว้ในแต่ละห้วงเวลา โดยพาทุกท่านย้อนกลับไปพบเหตุการณ์ในอดีตของพื้นที่นั้น ๆ ผ่านหลักฐานกว่าร้อยชิ้น และชุดข้อมูลต่าง ๆ  ทั้งแผนที่เก่า ภาพเก่า จดหมายเหตุ ศิลปสถาปัตยกรรม หลักฐานขุดค้นใต้ดิน ซึ่งได้ผ่านการค้นคว้าและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบทางวิชาการ นำมาร้อยเรียงบอกเล่าประวัติศาสตร์เมืองในแนวใหม่ โดยสร้างภาพสันนิษฐานเมือง และวิถีชีวิตเมืองและสังคมด้วยการสร้างภาพตัวแทน (representation)
 
        แล้วพบกันผ่าน Live Facebook พิพิธภัณฑ์ศิริราช