พิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราช ประจำปี 2562-2563

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเเสดงความยินดีเเละขอเชิญร่วมพิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราช  ประจำปี 2562-2563 โดยจัดพิธีมอบรางวัล ฯ ขึ้นในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G รพ.ศิริราช
 
        สำหรับผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราช  ประจำปี 2562 ดังนี้ 
        - รศ. ดร. นพ.ชัชวาลย์  ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นทางปรีคลินิก
        - รศ. พญ.พิมล  วงศ์ศิริเดช อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์  ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นทางคลินิก
 
        สำหรับผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาอาจารย์ศิริราช  ประจำปี 2563  ดังนี้
        - อ. ดร. นพ.พรนพ  นัยเนตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นทางปรีคลินิก
        - ผศ. นพ.สมชัย  ลิ้มศรีจำเริญ อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นทางคลินิก
        - ผศ. พท.ป.เอื้อมพร  สุวรรณไตรย์  อาจารย์ประจำสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด