พิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นที่ได้รับรางวัล "ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี" ประจำปีการศึกษา 2563

        คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมเเสดงความยินดีแด่อาจารย์ดีเด่นที่ได้รับรางวัล "ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี" ประจำปีการศึกษา 2563 โดยจัดพิธีมอบรางวัล ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 รพ.ศิริราช
 
        สำหรับผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ประจำปีการศึกษา 2563 มีรายนาม ดังนี้
        - รศ. พญ.พนัสยา เธียรธาดากุล ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก  ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นระดับปรีคลินิก
        - รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวช ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นระดับคลินิก
        - นพ.สันติ ลาภเบญจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัล อาจารย์พิเศษดีเด่น
        - รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ไ้รับรางวัล อาจารย์ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากเเพทยสภา