ประกาศซ้อมอพยพเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย วันที่ 25 ก.พ. 65

        ประกาศ การซ้อมอพยพเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ณ ตึกรังสีราชนครินทร์ ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิศวกรรมบริการเเละอาคารสถานที่ โทร. 0 2414 1224